Nechte výměnu špaletových oken v památkové zóně nebo rezervaci na nás

Plánujete výměnu špaletových oken v památkové zóně nebo památkové rezervaci na území hlavního města Prahy? Pak možná víte, jak složitý a náročný proces je potřeba absolvovat. Abyste jako vlastníci bytového domu mohli učinit potřebné zásahy, je potřeba postupovat v souladu s platnými vyhláškami a Odborem památkové péče (MHMP OPP).

Jak vypadá samotný legislativní postup?

1. V první řadě je potřeba vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci (dále jen PD), což může zabrat klidně i dva měsíce s ohledem na vytíženost projektantů.
2. Se zpracovanou dokumentací pak bude potřeba požádat o vydání Závazného stanoviska odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP OPP). Tady orientačně počítejte s dalšími dvěma měsíci.
3. Pokud by navíc MHMP OPP zjistil v PD obsahové či formální nedostatky, vyzve k jejich odstranění a proces se tímto může značně prodloužit, proto je potřeba nechat tuto část na odbornících, kteří se v této oblasti skvěle orientují.
4. Ve finále počítejte s tím, že celý proces od zpracování projektové dokumentace, přes její schválení a vydání Závazného stanoviska u MHMP OPP, až po finální výrobu oken může trvat klidně i půl roku.
5. Samotná montáž oken v bytovém domě pak zabere jeden měsíc.

Až příliš náročné?

Připadá vám výše popsaný proces zbytečně komplikovaný a náročný? Nechte ho na nás! Rádi za vás vypracujeme potřebnou projektovou dokumentaci, následně vyřídíme i Závazné stanovisko.

GRANTY = úspora až 65% nákladů

Důležité je začít právě nyní!

Ještě vám prozradíme, jak ušetřit až 65 % pořizovací ceny špaletových oken. Na zmíněnou výměnu špaletových oken totiž můžete žádat o granty od Magistrátu hl. m. Prahy, který podporuje renovaci nemovitostí na území našeho hlavního města.

Protože výměna kopií špaletových oken nepatří k nejlevnějším, rádi vám pomůžeme se žádostí o Grant od Magistrátu hl. m. Prahy, který podporuje renovaci nemovitostí na území památkové zóny a památkové rezervace hlavního města Prahy. Ušetřit tak můžete až 65 % uznatelných nákladů!

Pokud tedy chcete ušetřit až 65 % – na úspěšné vyřízení grantu je nejvyšší čas!

Zajištění všech požadovaných formalit je časově náročné, proto je třeba objednat si přípravu projektu a vyřízení závazného stanoviska (totožné podklady, jak je uvedeno výše). Až teprve na základě těchto dokumentů lze zpracovat konkrétní a podrobný cenový rozpočet, který je nutnou součástí žádosti o grant.

Dle informací z magistrátu bude i přes COVID-19 program pro rok 2022 spuštěn. Nenechte si ujít možnost získat finanční injekci a vyberte si spolehlivého partnera s referencemi, který zajistí komplexní služby.

Mám zájem o podrobné informace, volejte na tel: 773 811 007

Ryze český výrobce a nejdelší záruka na trhu

Jako ryze český výrobce se specializujeme na tradiční řemeslnou kvalitu a špičkové technologie. Specializujeme se na výrobu kopií špaletových oken, která se vyznačují dlouhou životností a splňují vysoké nároky na energetickou úsporu díky vynikajícím izolačním vlastnostem.

Na naše špaletová okna navíc poskytujeme nejdelší záruku na tuzemském trhu (15 let) a zároveň nabízíme doživotní servis. Sjednejte si s námi schůzku a společně určitě najdeme řešení, které bude přesně odpovídat vašim představám a požadavkům!

NZÚ DOTACE (Nová zelená úsporám) pro bytové domy v Praze = DALŠÍ ČÁST VRÁCENÝCH FINANCÍ
Při výměně všech oken v celém bytovém domě, pravděpodobně dojde ke snížení energetické náročnosti stávajícího stavu bytového domu. Lze tedy podat žádost o finanční podporu v programu NZÚ.

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, případné zateplením obvodových stěn, střechy, stropu nebo podlahy.

Tato opatření lze vhodně kombinovat i s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu…

Mám zájem o podrobné informace, volejte na tel: 773 811 007

Nebo nám napište a my se Vám obratem ozveme

Odesláním žádosti o kontakt v souvislosti s marketingovou nabídkou udělujete souhlas společnosti Dolehide Group, a.s., se sídlem Sokolovská 428/130, IČ: 07038640, 186 00 Praha 8, zapsané ve veřejném rejstříku Spisová značka B 23387 vedená u Městského soudu v Praze, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti mensik@oknastabil.cz.